Evenemang

Folkmusik på Värstaborg   25 september

Tomas Söderlund solo

En konsert för dragspelsälskare

Utskärgård & kärlek

En dragspelskonsert, solo, i två set på ca 40 min vardera.

Musik av Asmussen, Brahms, Frank, Frosini, Jularbo, Nääs, Piazzolla, Thielemans, Walter med flera.

Entré 120 kr inklusive fika, ungdom under 25 år 60 kr

Arrangemanget genomförs utifrån FHM:s restriktioner

VÄLKOMNA!

 

Fler preliminärbokade datum 2021:
23 oktober
20 november