Kvällsvisan

Kvällsvisa från Liden

Nu leken är lyktad och dagen går till vila
I drömmarnas värld vi så ljuvligt slumra in.
Hav tack då kamrat ack hur stunderna ila
När glädje och gamman får bo uti vårt sinn.
Vår dag var fri och glad
Nu vandra vi åstad
Att plikterna fylla
Men snart vi mötas igen
Tralalalalalala…….
Vi plikterna fylla
Men snart vi mötas igen.

noter