Folkmusik på Värstaborg – Kom ihåg!

Folkmusik på Värstaborg    22/4 2017

19:00 Folkmusikgruppen Låta Myttje

Eiwor Kjellberg, fiol – Karin Hjelm, dragspel – Kaisa Abrahamsson, fiol

Gruppen bildades 1989 av Eiwor Kjellberg, fiol o sång, Carina Söder, dragspel o sång och Kaisa Abrahamsson, fiol och durspel. Det speciella med dem är att alla komponerar låtar och producerade bl.a. en CD med helt egen musik, ”I skymundan”.

Musiken kommer från den gamla spelmanstraditionen och är präglad av Hälsinglands blåa berg och djupa skogar. De har sedan flera år tillbaka inte spelat som grupp men ikväll sammanstrålar de igen men nu med Karin Hjelm på dragspelet i stället för Carina.

Låta Myttje spelar gärna till dans men lika väl för att själen ska få ro