Folkmusik på Värstaborg – Kom ihåg!

Folkmusik på Värstaborg   Lördag  25/11 2017  19.00 – 23.00

Trio KAP XL

Vi är en grupp folkmusiker som tycker mycket om att spela till dans. Flera av oss är eller har varit dansare och uppskattar bra dansmusik. 

Därför har vi skaffat oss en repertoar av polskor av skiftande karaktär och gammaldans som vi uppfattar och känner av att dansarna uppskattar. 

Det är härligt att se vår musik användas på dansgolven och det är inspirerande för alla när musiken och dansen passar så bra tillsammans.

Gott samspel och mjukhet är kännetecken för vår musik.

Andreas Idh fiol – Karin Denkert fiol – Paul Sjödin dragspel – Leif Denkert bas – Annette Gabrielsson fiol – Jon Sjödin nyckelharpa/gitarr